Receive our latest updates!
Swedish TV Market 2017/18 finns nu att beställa! | Mediavision | Affärsutveckling och strategi för medieindustrin

Swedish TV Market 2017/18 finns nu att beställa!

Konkurrens och polarisering

Förflyttningen från traditionell TV till online accelererar. Förändrade tittarbeteenden och nya sätt att abonnera skruvar om förutsättningarna, med påtagliga konsekvenser på marknad och aktörer. Dessutom ökar inflytandet från de globala medieföretagen, nu senast i och med Amazons svenska lansering. Utbud och konsumtion har aldrig varit större – men en alltmer polariserad och global TV-marknad innebär också många frågor.

Analysen riktar sig till dig som behöver både överblick och detaljkoll

Basfakta och nyckeltal:

Så här beställer du:

Pris: 15 950 SEK + moms
Besök publikationssidan eller maila cecilia.nordstrand@mediavision.se

Analysen är skriven på engelska. Faktura och rapport med personlig vattenstämpel (PDF) skickas via epost. Tillkommande digitala ex  1 500 SEK + moms.