Receive our latest updates!
Swedish TV Market 2017/2018 | Mediavision | Affärsutveckling och strategi för medieindustrin

Swedish TV Market 2017/2018

Konkurrens och polarisering

Förflyttningen från traditionell TV till online accelererar. Förändrade tittarbeteenden och nya sätt att abonnera skruvar om förutsättningarna, med påtagliga konsekvenser på marknad och aktörer. Dessutom ökar inflytandet från de globala medieföretagen, nu senast i och med Amazons svenska lansering. Utbud och konsumtion har aldrig varit större – men en alltmer polariserad och global TV-marknad innebär också många frågor.

Basfakta och nyckeltal:

Pris: 15 950 SEK + moms
Tillkommande digitala ex  1 500 SEK + moms.

Workshop/presentation från 6 500 SEK + moms.