Sport bidrar till ökad TV-konsumtion online

5 September 2018

När årets andra kvartal nu summeras syns ingen avmattning i svenskarnas aptit på streamingtjänster för rörlig bild. Återigen noteras ett nytt rekord då hälften av hushållen nu betalar för minst en streamingtjänst. En sannolik drivkraft i denna utveckling är vårens och sommarens sportevenemang, som nu i ökande grad också konsumeras online.

I Mediavisions analys av andra kvartalet 2018 framkommer en mycket stark tillväxt för betalda streamingtjänster, s k SVOD. Tillväxten är hela 25 procent jämfört samma period förra året. Nu har hälften av hushållen i Sverige minst en betald streamingtjänst för rörlig bild. Men även nyttjandet av tjänster som är finansierade via public service eller reklam (AVOD) växer snabbt. Idag använder nära hälften (45 procent) av alla 15–74-åringar i Sverige någon streamingtjänst en genomsnittlig dag. Mediavision konstaterar också ett markant ökat sporttittande online under Q2. Både antalet tittare och hur länge man tittar växer starkt. Live-sänd sport har historiskt sett haft en mycket stark position i traditionell TV. Nu tycks dock den starka konsumenttrenden i streaming även gälla sport.

Det har redan tidigare påpekats att det traditionella TV-tittandet i Q2 fortsatte nedåt, trots stora sportevenemang som hockey- och fotbolls-VM. Tittarminskningen i årstakt är för närvarande minus 6 procent och det mesta talar för att denna trend snarare förstärks.

Det är inte bara de globala bolagen som Netflix och Youtube som är vinnare. Även om dessa två fortsätter att samla drygt hälften av allt online-tittande, växer också flera lokala tjänster. När det gäller de betalda streamingtjänsterna (SVOD), visar lokala aktörer en tillväxt på hela 40 procent jämfört med samma period förra året. Detta är betydligt snabbare än marknadens sammanlagda årliga tillväxt på 25 procent. Det är också tydligt att lokala sporttjänster såsom Cmore och Viaplay drivit fram detta.

– Mediavisions analys av andra kvartalet visar en allt starkare streamingmarknad, också för lokala nordiska tjänster. Att sportintresset online ökar är ett av flera tecken på konsumenternas ökade digitala mognad. För bolagen på marknaden är innebörden att omställningen till online sannolikt måste gå ännu snabbare. För lokala aktörer blir det allt viktigare att hitta långsiktigt hållbara positioner i konkurrensen med globala jättar  säger Marie Nilsson, VD på Mediavision.