Mediavision: Hushåll med barn starkt tillväxtdrivande på streamingmarknaden

PRESSRELEASE

19 April 2021

Barnhushåll är storkonsumenter av media och i synnerhet streamingtjänster. Mediavision konstaterar att i hushåll med barn är de totala medieutgifterna högre och antalet streamingtjänster fler än i övriga hushåll. Framför allt är det de digitala tjänsterna som driver kostnaderna.

Hushåll med barn under 18 år utgör en fjärdedel av alla hushåll, men medieköpen i dessa hushåll uppgår till hela 33% av de sammantagna medieutgifterna i Sverige (för betalda tjänster, ej public service). Mediavision konstaterar i en ny analys att barnhushållen betalar 300 kronor mer per månad för medietjänster än vad hushåll utan barn gör (823 SEK/år jmf 529 SEK/år). Detta betyder att barnhushållens medieutlägg på årsbasis 2021 summerar till ca 3 500 kronor mer än för hushåll utan barn. Det är främst de digitala abonnemangstjänsterna som driver utgiftsskillnaden, där streamingtjänster från Netflix, Viaplay och Disney+ tar en betydande andel.

När streamingmarknaden nu mognar, blir barn och barnhushåll sannolikt än viktigare för aktörerna på marknaden. Utgifterna för betalda videotjänster i barnhushållen är nästan 90% högre än i hushåll utan barn och 75% av barnhushållen betalar i Q1 för minst en streamingtjänst. Att profilera och marknadsföra tjänsterna mot denna köpstarka målgrupp kommer bli allt viktigare framöver. Mediavision konstaterar också att de renodlade barntjänsterna har varit framgångsrika i att bygga ”stacking”. Det betyder att hushåll med barn i högre grad än andra har fler tjänster, där barninnehållet läggs till det redan befintliga utbudet.

– Hushåll med barn har alltid varit centrala för medie- och TV-aktörerna eftersom de lägger mycket pengar på innehåll. Detta gäller även de digitala tjänsterna. Att erbjuda ett rikt barninnehåll är minst lika viktigt framåt, på en marknad som präglas av både stark konkurrens och ökad mognad kommenterar Marie Nilsson, VD på Mediavision.

Om Mediavision

Mediavision är ett oberoende konsult- och analysföretag, inriktat på analys och strategi inom traditionella och digitala medier. 3000 respondenter mellan 15-74 år intervjuas varje kvartal online i Sverige.

För mer information, kontakta:

Marie Nilsson, VD
E-mail: marie.nilsson@mediavision.se
Tel: 08-52 80 90 90 / +46 (0) 70 – 749 59 67