E-sport & Gaming

Som en av de snabbast växande nischerna på den digitala medie-marknaden attraherar e-sport och gaming ett alltjämt växande intresse från såväl konsumenter som aktörer och investerare. Trots detta är både marknaden i stort och dess konsumenter fortfarande mer eller mindre ett mysterium för medieindustrin. Osäkerhet kan skapa tveksamheter kring investeringar, vilket leder till att aktörer i vissa fall missar chansen att utnyttja de otaliga affärsmöjligheter som finns inom detta segment. Mediavision har följt utvecklingen inom e-sport och gaming sedan 2017. Nordic E-Sports & Gaming Insight erbjuder ett brett spektrum av viktiga KPI:er från ett nordiskt marknadsperspektiv. Analysen ger en ingående förståelse av utvecklingen på den nordiska marknaden och fördjupande kunskap om den svenska marknaden.

Vilka är de nordiska e-sport och gaming tittarna och vilka karaktärsdrag utmärker dem? Varför är de attraktiva för annonsörer och sponsorer? Vilken typ av innehåll konsumerar dem och hur ofta? Vad är de villiga att betala för och till vilken grad?

 

INNEHÅLL

UNIKA INSIKTER FRÅN ETT NORDISKT PERSPEKTIV (DK, FI, NO & SE)

Övergripande räckvidd och frekvens, tittartid samt demografi

Tjänster, enheter och betalningsgrad

Konsumentintresse för ligor, turneringar och event; franchise vs tredje part arrangerade

FÖRDJUPNINGAR INOM DEN SVENSKA MARKNADEN

Genrepreferenser och överlappning

Värderingsindex av ligor och event: Till vilken grad är konsumenten villig att betala?

Betalningsvilja för utökad funktionalitet inom en specifik tjänst

Översikt av betydelsefulla aktörer och event

Mediavisions E-sports & Gaming Insights baseras på ca 7 000 riksrepresentativa intervjuer med 15–74-åringar i Norden varje år. Till detta adderas data från en rad bolagsrapporter, publika och branschspecifika källor.

Vill du veta mer?

Kontakta våra analytiker för mer information om hur vår analys kan hjälpa just dig att fatta välinformerade, lönsamma affärsbeslut.

Gunnar Klöfver

Projektledare

Fredrik Liljeqvist

Projektledare