Streaming – A Family Matter

Barnhushåll är storkonsumenter av media – i synnerhet rörlig bild. Det märks tydligt på den starkt växande streamingmarknaden. I hushåll där det finns barn är streamingtjänsterna fler och utgifterna betydligt högre. För att behålla barnhushållen som kunder, är kort och gott barninnehåll mycket viktigt.

Mediavisions analys fördjupar insikterna kring barnhushållens konsumtion och köp av streamingtjänster. De olika tjänsternas barninnehåll analyseras – såväl utbudet som efterfrågan, liksom innehållets betydelse för betalningsvilja och churnplaner. Tjänsteinnehav, tittande och utgifter i barnhushållen jämförs med hur det ser ut i övriga hushåll.

INNEHÅLL

Tittande
– Analys av tittarutveckling och -transformation bland barnfamiljer.
– Konsumtion av streamat barninnehåll i hushåll med barn.

Marknad
– Analys av betalmarknaden med fokus på SVOD och digital betal TV.
– Anskaffningsplaner och churnintentioner i barnfamiljer.

Aktörer
– Analys av utbud och efterfrågan barninnehåll per aktör.
– Barninnehåll: Betalningsvilja, nöjdhet, drivkraft köp mm.

Analysen bygger på cirka 3 000 intervjuer (15–74 år) per kvartal eller 12 000 intervjuer årligen. Särskilda frågor om barninnehåll insamlat i Q1 2020 respektive 2021.

Utöver Mediavisons egen data även externa källor såsom bolagsrapporter, aktörsintervjuer och publik data. Analysen omfattar den svenska marknaden men är skriven på engelska.

Vill du veta mer?

Kontakta våra analytiker för mer information om hur vår analys kan hjälpa just dig att fatta välinformerade, lönsamma affärsbeslut.

Fredrik Liljeqvist

Projektledare

Tedh Olsson

Analytiker