Swedish TV Market

I över 15 år har Mediavision, som enda fristående bolag i Norden, följt utvecklingen på den svenska marknaden för rörlig bild. Det senaste decenniets höga innovationstakt och följaktligen starkt förändrade utbud har skapat en helt ny konkurrenssituation på marknaden. Den oerhörda tillväxten inom branschen har drivits på av rekordhög konsumentefterfrågan. Flera nya tjänster har lanserats och globala aktörers intåg resulterar i både utmaningar och möjligheter för marknadens parter. Swedish TV market tillhandahåller både en övergripande marknadsanalys samt detaljerade fördjupningar i centrala områden som visar på trender över tid. Analysen består av tre centrala segment; tittande, annonsmarknader och distributions- och betalmarknader. Analysen är skriven på engelska.

Hur ser utvecklingen på den svenska TV-marknaden ut? Vilka konsumtionsmönster kan identifieras hos den svenska tv-tittaren? Vilka faktorer, och till vilken grad, påverkar utvecklingen på annonsmarknaden? Vilka trender är utmärkande på betalmarknaden?

 

INNEHÅLL

TRADITIONELL TV
Marknadsandelar, omsättning, prognoser för nästkommande år, kanaler, distribution

ONLINE VIDEO
Aktörer, omsättning & prognoser för nästkommande år (SVOD & AVOD), prenumeranter, SOV (Share of Viewing)

KONSUMENTINSIKT
Målgrupper, genrer, tittandeprognoser (traditionell TV & OTT)

Vill du veta mer?

Kontakta våra analytiker för mer information om hur vår analys kan hjälpa just dig att fatta välinformerade, lönsamma affärsbeslut.

Fredrik Liljeqvist

Projektledare