Receive our latest updates!
Digitala medier – På konsumentens villkor | Mediavision | Affärsutveckling och strategi för medieindustrin

Digitala medier – På konsumentens villkor

Att marknader i stark omvandling innebär både utmaningar och möjligheter vet vi. Mediebranschen är inget undantag – här utgår alla strategiska beslut dessutom från insikten att konsumentens makt ökat dramatiskt. Att efter eget huvud och klocka välja innehåll, eller välja bort reklam, konsumera piratinnehåll eller gratiskurser från världens finaste universitet är bara några exempel. Men det här utmanar och många aktörer möter både nya och disruptiva affärsmodeller. För att inte tala om effekterna som kommer med ökad globalisering.

Men som alltid är möjligheterna större – för den som ställer om och möter de nya kraven. Slutsatsen är att innovation och affärsutveckling är viktigaste framgångsfaktorer här & nu, i en värld där konsumenten gått från att vara passiv mottagare till drottning (eller kung).

Mediavision följer och analyserar medievanor i syfte att underlätta affärsutveckling, till exempel:

För en inblick i våra senaste projekt – se Publikationer.