Receive our latest updates!
Har kjøpt mediebrett for 1 milliard NOK: Nordmenn endrer mediebruken | Mediavision | Affärsutveckling och strategi för medieindustrin

Har kjøpt mediebrett for 1 milliard NOK: Nordmenn endrer mediebruken

Mens TV-titting på mobiltelefonen har hatt en enorm utvikling i år, ser det nå ut som om mediebrett skal få en etterlengtet utvikling hva bruk angår. Ferske tall viser at 12 prosent av husholdningene i Norge har gått til anskaffelse av mediebrett.

-Nordmenn er på topp i Norden når det gjelder mobil TV-titting. Nå ser det også ut til at det norske folk også er innovatører på nye TV-tjenester. De er klare for den nye TV-alderen, sier VD Marie Nilsson i Mediavision AB.

Det dukker stadig opp nye skjermbaserte tjenester, ikke minst interaktive tjenester. Nilsson tror at salget av mediebrett også vil påvirke mediebruken i større grad i tiden fremover.

-Nordmenn er modne som mediebrukere. De ser også ut til å ligge i forkant når det gjelder nye skjermbaserte tjenester, det være seg spill med mer. Det er mange ting som påvirker mediebruken. Men det er klart at når såpass mange har valgt å gå til anskaffelse av et mediebrett, så vil også bruken øke, sier Nilsson.

Nordmenn har i større grad enn svensker, dansker og finner valgt å løpe til butikken for å kjøpe mediebrett. I tredje kvartal 2011 sier 12 prosent av husholdningene i Norge at de har skaffet seg mediebrett. Totalt har 220 000 norske husstander brukt rundt 1 milliard NOK på denne medietrenden.

Det viser en fersk analyse fra Mediavision, et konsulentselskap med fokus på medieutviklingen i Norden. Undersøkelsen, som ligger til grunn for analysen, ble foretatt i september 2011 – med 1500 norske respondenter i alderen fra 15-69 år.

Sverige ligger på andreplass i prosentvis anskaffelse av mediebrett. Dansker og finner kommer langt bak nordmenn og svensker.

-Nordmenn er innovative – og ligger aller fremst i Norden når det gjelder det å anskaffe seg mediebrett. Dette er et marked med stort potensial. Vi har akkurat kommet i gang, sier VD Marie Nilsson Mediavision AB.

Totalt i Norden er det blitt solgt drøye 800 000 mediebrett. 30 prosent av disse er blitt solgt i Norge.

Marie Nilsson er derimot ikke overrasket over at nordmenn i større grad enn andre har valgt å anskaffe seg det tynne mediebrettet – som ses på som en mellomting mellom PC og smart-telefonen.

-De norske forbrukerne har ofte vist seg som raske til å ta i bruk nye produkter på dette området. Dette får også raskt konsekvenser for konsumet av medier, sier Marie Nilsson.

Det var Apple som kom best i gang i dette markedet, med sin Ipad. Senere har Apple fått flere konkurrenter på dette markedet.

-Vi har registrert en kraftig økning i TV-tittingen i Norge via mobiltelefoner. Dette er ikke minst en konsekvens av det store salget av smart-telefoner. Nå er det mediebrettene som selger godt, med de konsekvenser det har for bruken av medier. Men denne utviklingen setter også høye krav til innholdsleverandørene. De må også tilpasse sine tjenester til de nye brukervanene, sier VD Marie Nilsson i Mediavision AB.

Pressemelding 22.11.11 MEDIEBRETT