Receive our latest updates!
Nordic e-sports & gaming insight 2017/2018 | Mediavision | Affärsutveckling och strategi för medieindustrin

Nordic e-sports & gaming insight 2017/2018

Som en av de snabbast växande nischerna på den digitala medie-marknaden fortsätter e-sport och gaming att attrahera ett alltjämt växande intresse från såväl konsumenter som aktörer och investerare. Som uppföljare till föregående års analys bidrar “Nordic e-sports & gaming 2017/2018” med ett brett spektra av djupa insikter och KPI:er ur ett nordiskt marknadsperspektiv – med fokus på Sverige.

Ämnen som berörs i årets analys innefattar:

Konsumenter:

  • Konsumtion och segmentering
    • Tittande och spelande: Tjänster, enheter, genrer, gaming vs e-sport
    • Utgifter och betalningsgrad: Tittande, spelande, tjänster, enheter
  • Konsumentintresse: Ligor, turneringar, event (Nytt för i år)
  • Betalningsvilja: Utifrån tjänsters funktionalitet (Nytt för i år)

Aktörer & marknad:

  • Aktörsgrupper och affärsmodeller
  • Framträdande aktörer
  • Viktiga händelser och affärer

Basen för analysen utgörs av intervjuer med nära 7000 15-74-åringar i Danmark, Finland, Norge och Sverige.

 

Fyll i formuläret för att beställa analysen eller kontakta Fredrik Liljeqvist för mer information.Fyll i formuläret för att beställa analysen. Pris: 8950 SEK + moms. Ytterligare kopior 1250 SEK + moms. Presentationer tillgängliga för 6000 SEK + moms.

Jag är införstådd med eventuella kostnader