Receive our latest updates!
Nordic Video Insight | Mediavision | Affärsutveckling och strategi för medieindustrin

Nordic Video Insight

”Nordic Video Insight” är en löpande analys över den nordiska rörlig bild-marknaden. Mediavision har djuplodande följt samtliga nordiska marknader sedan 2011 med fokus på konsumentförändringar och konsekvenser av detta för branschen som helhet och för dess aktörer. Vi följer bl.a:

  • Marknadsöverblick: BNP-utveckling, annonsmarknad, distribution
  • Infrastruktur: Innehav/anskaffning infrastruktur och medierelaterad utrustning (ex surfplatta, smart-TV, mediecenter)
  • Konsumentinsikt traditionell TV och OTT; räckvidd, tittartid, aktörer, genres, skärmar, illegal konsumtion, adblocking
  • Betal-TV: Traditionell betal-TV, TVE, SVOD och TVOD; innehav, churnplaner, ARPU, attityder och nöjdhet.
  • Sociala medier: Penetration, konsumtionsmönster, VOD och livesändningar

Mediavision sammanställer rapporten halvårsvis i analysabonnemanget Nordic Video Insight. Rapporten är skriven på engelska.