Receive our latest updates!
Swedish Gambling Insight | Mediavision | Affärsutveckling och strategi för medieindustrin

Swedish Gambling Insight

Sedan 2015 har Mediavision ställt frågor till svenska folket om beteende och relation till spelande och spelmarknad. Underliggande syfte är att kunna bidra med de mest initierade och omfattande insikterna om svensk spelmarknad. Mediavision följer, bland annat, följande områden löpande:

Konsument

  • Spelande: Spelformer, räckvidder, frekvenser och utgifter
  • Överlapp & segment: Speltyper, aktörer/varumärken, plattformar, etc.
  • Livespelande, bonusar, drivkrafter & attityder till spelande
  • Transformation offline till online: Andel online, andel mobilt

Aktörer & marknad

  • Marknadsandelar: Svenskreglerade & utlandsreglerade operatörer (intäkter, spelare)
  • Nedbrytningar per aktör: Lojalitet, ARPU, kundsegmentering, etc.
  • Analys kundstock: Överlapp speltyper (ex sportbetting/kasino), varumärken, etc.
  • TV: Annonsinvesteringar i relation till spelande

För att säkerställa robusta resultat och samtidigt bidra med aktuella, löpande insikter, ges analysen ut på halvårsbasis med ett underlag om ca 6 000 intervjuer i åldrarna 18–74 år i varje analys. Rapporten skrivs på engelska och finns även i ett utökat format som också täcker den övergripande utvecklingen inom rörlig bild (konsument och annonsmarknad) och kopplingen mellan spelande och rörlig bild-konsumtion.