Receive our latest updates!
Swedish Gambling Market 2017 | Mediavision | Affärsutveckling och strategi för medieindustrin

Swedish Gambling Market 2017

2017 kommer att gå till historien som ett av de mest händelserika år svensk spelmarknad någonsin upplevt. Detta primärt på grund av regeringens spelutredning som presenterades 31 mars. Utredningen föreslår att ett licenssystem införs, i vilket såväl sverige- som utlandsbaserade speloperatörer kan ansöka om licens för att erbjuda olika spelformer riktade till svenska konsumenter. Under 2017 genomfördes dessutom flertalet företagsförvärv och fusioner, allteftersom speloperatörer försöker positionera sig inför den föreslagna omregleringen.

Mediavisions årliga analys av den svenska spelmarknaden 2017 är kostnadsfri och täcker en rad av branschens nyckelområden:

 

Konsumentbeteende

Räckvidd, frekvens, utgifter

Live-betting/-casino, plattformar och konsumentattityder

Spelformer och varumärken

 

Aktörer & marknad

Omsättningssiffror, aggregerat och per spelform

Varumärkeslojalitet, ”share of wallet” och månatliga deponeringar

Marknadsandelar, svenskreglerade jämfört icke-svenskreglerade operatörer

 

Analysen är främst baserad på Mediavisions egna datainsamling, vilken utgörs av 9 757 onlineintervjuer med 18-74-åringar under januari till oktober 2017 (och liknande urvalsstorlek 2016). Offentliga data som var tillgänglig vid publicering (december 2017) har också använts.