Receive our latest updates!
Swedish TV Market 2017/2018 | Mediavision | Affärsutveckling och strategi för medieindustrin

Swedish TV Market 2017/2018

Konkurrens och polarisering

Förflyttningen från traditionell TV till online accelererar. Förändrade tittarbeteenden och nya sätt att abonnera skruvar om förutsättningarna, med påtagliga konsekvenser på marknad och aktörer. Dessutom ökar inflytandet från de globala medieföretagen, nu senast i och med Amazons svenska lansering. Utbud och konsumtion har aldrig varit större – men en alltmer polariserad och global TV-marknad innebär också många frågor.

 • Konsumtionen: Utveckling och trender?
  • Vilka effekter av ett alltmer polariserat tittande?
  • Vem efterfrågar vad – och vad får det för effekter?
  • Hur fördelas tittandet mellan linjär-TV och OTT?
 • Marknaden: Vinnare och förlorare – hur står sig lokalt mot globalt?
  • Affärsmodeller och strategier – Produktionsbolag, TV-aktörer, operatörer
  • Digitala intäkter – annons, betal (traditionellt och online)?

Basfakta och nyckeltal:

 • TV-branschens samlade nyckeltal – per delmarknad och aktör
 • Trad TV – Marknadsandelar, omsättning & prognos 2017, innehållsproduktion, kanaler, distribution
 • OTT – Aktörer, omsättning & prognos 2017 (SVOD & AVOD), abonnenttal, tittartidsandelar
 • Konsumentinsikt – Målgrupper, genres, trender och tittarprognos 2017 (traditionell TV, OTT)

Pris: 15 950 SEK + moms
Tillkommande digitala ex  1 500 SEK + moms.

Workshop/presentation från 6 500 SEK + moms.Analysen är skriven på engelska och skickas, tillsammans med faktura med personlig vattenstämpel (PDF) via epost – beställ via formuläret nedan.

Jag är införstådd med eventuella kostnader