Receive our latest updates!
Telekom – Höga krav på Nordisk infrastruktur | Mediavision | Affärsutveckling och strategi för medieindustrin

Telekom – Höga krav på Nordisk infrastruktur

Norden har bredbandspenetration och uppkopplingshastigheter i världsklass, bägge är förutsättningar för den digitala mediemarknaden. Konsumenter spenderar också allt mer tid uppkopplade och en stor del går till streamad rörlig bild – detta ställer allt högre krav på nätens kapacitet.

De ökade kraven i kombination med ökat nyttjande driver fortsatt stark fiberutbyggnad, samtidigt som femte generationens mobilnät (5G) snart lanseras. Hushåll blir både smartare och mer sofistikerade tack vare molntjänster för lagring och delning av data, säkerhetstjänster för surfande, och larmtjänster mm.

Teknikutvecklingen går i rasande tempo och operatörerna spelar en allt viktigare roll i de nya uppkopplade ekosystemen. Marknadens aktörer ställs inför ett antal strategiska vägval: Vara en ”slutkundsaffär” eller arbeta i partnerskap genom värdekedjan? Mediavision bistår med marknadsintelligens, struktur och insikter.