Receive our latest updates!
The Inventory Insight | Mediavision | Affärsutveckling och strategi för medieindustrin

The Inventory Insight

Konkurrensen på streamingmarknaden i Norden ökar samtidigt som konsumenternas förväntningar på innehållet stiger. För att aktörerna bättre ska förstå den alltmer sofistikerade marknaden, lanserar Mediavision nu The Inventory Insight, en datadriven utbudsanalys som omfattar flertalet OTT-tjänster i Skandinavien (AVOD, PS, SVOD och TVOD).

  • Datadrivet; algoritmer som kontinuerligt läser av innehållet på respektive tjänst.
  • Format, genrer, sändningstider, produktionsland och -år, språk, IMDB-rating, regissör, skådespelare, produktionsbolag mm.
  • Analys och nedbrytningar på aggregerad liksom aktörsnivå.
  • Skräddarsydda analyser möjliga genom egen datatillgång (t ex segmenteringar och analys av titlar i rådata).

 

I analysen The Inventory Insight sammanställer Mediavision utvecklingen kvartalsvis per respektive marknad (Danmark, Norge, Sverige). Tjänsten består av analys samt rådata i Excel.