Receive our latest updates!
TV-insikt | Mediavision | Affärsutveckling och strategi för medieindustrin

TV-insikt

Sedan 2001 har Mediavision mycket nära följt utvecklingen av TV-tjänster och TV-marknaden i Sverige. Tack vare långsiktighet och kontinuitet kan Mediavision på ett unikt sätt bidra med relevanta analyser till beslutsfattare på TV- och distributionsmarknaden. Fokus är förändringar i konsumtion och konsekvenserna av detta för branschen som helhet och för dess aktörer. Vi följer bl.a:

  • Tittande Trad TV & OTT: Räckvidd, tittartid, SOV, kanaler/tjänster, genres, skärmar
  • Trad betal-TV och SVOD: Abonnemang, ARPU, plattformar, hårdvara
  • Marknadsandelar TV-aktörer (BTV & SVOD), nöjdhet, preferenser, churn, lojalitet
  • Annonsmarknad: Trad TV & AVOD, aktörsandelar (CSOV), omsättning
  • Attityder till TV-tjänster; betalningsvilja, drivkraft till köp, anskaffningsplaner, etc
  • Sociala medier: Räckvidd, konsumtionsmönster, VOD och livesändningar

Mediavision sammanställer utvecklingen kvartalsvis i analysabonnemanget TV-insikt.