Receive our latest updates!
Rörlig bild – Norden i global ledarroll | Mediavision | Affärsutveckling och strategi för medieindustrin

Rörlig bild – Norden i global ledarroll

 

Norden ligger i den digitala mediebranschens absoluta framkant. Inom rörlig bild märks detta tydligt – konsumenterna har i rekordfart omfamnat de nya tjänsterna. För många av marknadens aktörer innebär omställningen dock klara utmaningar: Global konkurrens, prispress, krav på snabb teknisk omställning och skriande behov av ny kompetens för att nämna några.

Men möjligheterna är enorma. Konsumentefterfrågan på rörlig bild har aldrig varit större – vilket driver tillväxt. En hel industri både investerar och innoverar kraftigt just nu – i teknik, kompetens, konsumentinsikt, marknadsföring – för att skapa nya och hållbara affärsmodeller.

Nordisk rörlig bild-marknad – Hissversionen:

I mer än 15 år har Mediavision, som enda fristående bolag i Norden, följt den här utvecklingen mycket nära. Vi analyserar såväl konsumtion som marknadens värdeskapande med utgångspunkt i empiri och data. Mediavisions unika databas möjliggör estimat och prognoser samt erbjuder en stabil bas för all affärsutveckling i en mycket turbulent tid.

För en inblick i våra senaste projekt – se Publikationer.