Receive our latest updates!
Whitepaper: Mediavisions framtidsseminarium | Mediavision | Affärsutveckling och strategi för medieindustrin

Whitepaper: Mediavisions framtidsseminarium

I mitten av januari 2020 höll Mediavision ett inspirationsseminarium, med 20-talet i fokus. Inför seminariet ställdes frågor till branschfolk, i olika verksamhetsled, på temat:

  Vilken är din syn på utvecklingen av svensk mediemarknad?

Drygt 100 personer ur branschen svarade på våra frågor. En del svar överraskade, andra var i linje med Mediavisions prognoser och estimat.

I detta Whitepaper presenterar vi resultaten från både undersökning och seminarium. Vi vill ge er – våra kunder och samarbetspartners – ytterligare ledtrådar till det nya årtiondet; vart är konsumenterna och branschen på väg?

Mediemarknaden är i en mycket intressant fas; ett nytt decennium, både mer spännande och utmanande än någonsin förr. Vår affärsidé är att tillföra analys och insikt. Vi vill bidra till de bästa förutsättningarna för branschens utveckling och tillväxt.

För att ta del av analysen, vänligen kontakta julia.gotborg@mediavision.se