Nisch-TV får allt större reklamintäkter

13 January 2009

Tittandet på nisch-TV-kanaler har ökat i Sverige under flera år. I Mediavisions analys av nisch-TV-marknaden framkommer att reklam-intäkterna nu ökar i snabbare takt än tittandet, vilket gör att de stora kanalerna får dela med sig av sina intäkter. Svenskarnas TV-tittande har förändrats kraftigt under senare år. Från att tidigare ha dominerats helt av de fem stora TV-kanalerna (SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal5), har tittartiden ökat rejält på mindre och mer nischade kanaler. I genomsnitt såg svensken på TV 160 minuter om dagen under 2008. Två tredjedelar av denna tid (107 minuter) hamnade på de fem stora kanalerna (Big 5). Alla andra TV-kanaler delar på 53 minuter, men en kraftig tittarökning för nisch-TV totalt kan noteras under de senaste fem åren. Under 2008 lyckades dock de fem stora hålla emot lite bättre än under 2007, förklarat av OS och Fotbolls-EM som sändes i Big 5-kanalerna . Nu kan också konstateras att annonsförsäljningen inom nisch-TV visar stark ökning. Under 2008 uppskattar Mediavision att reklamintäkterna för nisch-TV ökat med 60 procent jämfört med 2007. Detta betyder att dessa TV-kanaler sammantaget sålde reklam för över 900 miljoner SEK under 2008. Fortfarande är dock betal-TV-intäkter den viktigaste inkomstkällan som helhet för nischsegmentet. Störst intäkter har de nisch-TV-kanaler som ingår i de stora TV-familjerna Bonnier, MTG och SBS. Mediavision skattar att nischkanalernas tittande och reklamintäkter kommer att fortsätta växa under 2009, även om det finns orosmoln på himlen i form av vikande konjunktur. Men i takt med att tittarna förflyttar sitt intresse till det innehåll som finns på nischkanalerna, kommer reklamköparna att följa efter. Mediavision uppskattar att annonseringen i nischkanaler kan fortsätta ta andelar av de totala reklaminvesteringarna i TV under 2009 även om totalmarknaden för TV-annonsering minskar. Flertalet nisch-TV-kanaler är uppbyggda kring tema. Det visar sig dock att de kanaler som är mest intressanta sett ur tittarnas perspektiv är ”Generalisterna” utan tydlig temainriktning. De är de generella kanalerna som är störst bland kanalerna utanför Big5, samtidigt är det också dessa kanaler som växer snabbast. pressrelease20090113mediaivsion