Mediavision är ledande inom datadriven analys för medie- och telekomindustrin i Norden. Vi följer bolag, konsumenter och nyckeltal i detalj. Sedan 1996 har vi hjälpt företag att navigera på en starkt föränderlig nordisk marknad. Några av frågorna vi täcker:

  • Hur utvecklas de olika streamingtjänsterna i Norden?
  • Vilka är de huvudsakliga digitala aktörerna inom text, ljud och bild?
  • Vilka marknadsandelar har aktörerna inom respektive område?
  • Vilka medie- och telekomtjänster har hushållen – och till vilken kostnad?
  • Vilka bolag är starkast inom sport, dramaserier, film och barnprogram?

Merparten av vår analys är syndikerad. Vi genomför kvartals- och halvårsvisa analyser som baseras på konsumentundersökningar samt omvärldsbevakning. Vi anlitas också som konsulter i kundspecifika projekt. Då kan det handla om stöd inför förhandlingar, affärsutvecklingsprojekt, konkurrensanalyser eller kommersiell due diligence.

Mediavisions konsulter har alla ett mycket stort intresse för media och marknadsdynamik. Vi är ekonomer, ingenjörer och marknadsförare. Vi är specialister på att analysera data – både vår egen och andras. Vi vågar helt enkelt säga att vi är marknadsledande i Norden.

Analys

Mediavision erbjuder löpande analyser av den nordiska medie- och telekomindustrin. Vår unika databas Instant Insight möjliggör för våra kunder att kartlägga marknadens och den egna utvecklingen.

LÄS MER

Konsult

Mediavision genomför kundspecifika konsultuppdrag. Förutom uppdragsgivarens egen input, har vi har alltid egen uppdaterad data – det ger kort startsträcka och precision.

LÄS MER