Sedan tidigt 2000-tal har Mediavision kontinuerligt kartlagt utvecklingen inom nordisk medieindustri. Det betyder att vi följer marknaderna för både media och distribution.

Vi vet att strategiska beslut måste bygga på djup insikt i marknadens komplexa förhållanden. Att identifiera och följa dessa samband inom media och access är Mediavisions fokus. Vi förstår konsumenten och marknadens villkor. Det gör oss till en stark partner när det handlar om beslut kring morgondagens affärer.

Vår unika data möjliggör detaljerad analys, jämförelser och benchmarks. Vi gör kontinuerliga estimat och prognoser för marknad och aktörer. Vi belyser, förklarar och prognosticerar samband på access- och mediemarknad. Våra insikter sammanställs och publiceras kvartal- eller halvårsvis, med fokus Sverige eller samtliga nordiska länder.

MEDIAVISION INSTANT INSIGHTS
Mediavision erbjuder även den online-baserade tjänsten Instant Insights, som ger relevanta och överskådliga insikter. Våra kunder får tillgång till data och nyckeltal inom media och access. Detta är vårt redskap för att snabbt och enkelt erbjuda insikter om nordisk access- och mediemarknad; nyckeltal som penetration, konsumtion, utgifter men också aktörsdata.

Instant Insight bygger på den kontinuerliga konsumentundersökning som Mediavision har gjort i Norden sedan tidigt 2000-tal. Över 20 000 nordiska intervjuer görs årligen. Men vi sammanställer även data från externa och publika källor. Kontakta oss för mer information eller vid önskemål om demonstration.