De bästa affärsbesluten bygger på insikter från både konsumenter och marknad. För att hantera en framtid – den vi inte känner till – krävs både empiri och fantasi.

Mediavision genomför konsultuppdrag, ofta med utgångspunkt i våra insikter från access- och mediemarknaderna. Vi är specialister och kreativa problemlösare, som tack vare unik data har kort startsträcka. Våra analyser och råd är en stabil grund för smarta beslut. Vi gör väl underbyggda prognoser och vi stöttar gärna med en ”second opinion” eller benchmark.

Mediavisions uppdragsgivare är telekomoperatörer, mediehus, investerare, branschorganisationer, produktionsbolag, rättighetsbolag med flera. Alla har det gemensamt att de vill förstå sin marknad och sina kunder.

NÅGRA EXEMPEL PÅ GENOMFÖRDA UPPDRAG

SVOD: Marknadsestimat och prognos

Mediehus: Scenarioanalys

Betal-TV: Pris- och paketeringsanalys

Telekomaktör: Innehållsanalys BSVOD

TVOD: Konkurrensanalys

SVOD: Go-to-market strategi