Januari 2009: Youtube lockar flest webb-TV-tittare

17 February 2009

Nära hälften (47%) av dem som nyttjade webb-TV ”under gårdagen” tittade på något som lagts ut på Youtube. Detta innebär att drygt 350 000 15-74-åringar besökte Youtube en genomsnittlig dag under januari 2009. Youtube behåller därmed sin ledande position från fjärde kvartalet (november-december) 2008. Youtube är den enskilt största webb-TV-sajten i Sverige, mätt i daglig webb-TV-räckvidd. Även sett till månadsräckvidd är Youtube störst. En genomsnittlig månad är det ca 1,6 miljoner 15-74-åringar som besöker video-sajten. -Youtubes höga räckvidd byggs tack vare deras starka ställning som aggregator, d.v.s. många besöker sajten för att leta efter specifikt innehåll – oavsett genre, säger Marie Nilsson VD på Mediavision. Men även SVT har en stark ställning i detta avseende, i synnerhet bland dem som är äldre än 45 år – en användargrupp som också ökar sitt webb-TV-nyttjande kraftigt. Under januari månad uppgav 30 procent av webb-TV-användarna, knappt 750 000 individer på månadsbasis, att de vanligtvis börjar på Youtube för att leta efter specifikt innehåll. I stort sett lika många uppgav att de använder    SVT som aggregator. Pressrelease Mediavision webb-TV 2009-02-16