April 2009: Unga avskräcks mest av IPRED

15 May 2009

Mer är en tredjedel i åldern 15-24 år uppger att de dragit ned eller helt upphört att fildela efter det att IPRED-lagen trädde i kraft den 1 april. Motsvarande siffra bland 15-59-åringar är en dryg femtedel. Det visar en undersökning som Mediavision gjort på uppdrag av Sveriges Videodistributörers förening. Undersökningen visar också att lagens avskräckande effekt är högre för de som uppger att de har god kännedom om lagen, jämfört med de som tycker att de har lägre kunskap. –     Vilken långsiktig effekt lagen kommer att få är fortfarande för tidigt att säga. Unga fildelar i störst utsträckning och har också högst kunskap om den nya lagen. Det är uppenbart att denna grupp tagit till sig mest av den debatt som varit kring IPRED-lagens konsekvenser, säger Jens Häger, medieanalytiker på Mediavision. Anledningarna till varför man förändrat sitt beteende efter den 1 april undersöktes också. ”Risken att bli upptäckt” (61 %) och att ”påföljden/straffet vid upptäckt skärps” (40 %) angavs som huvudskäl. Viljan att övergå till lagliga alternativ hamnade långt efter. –     Att ”risken för upptäckt” är huvudorsaken till att fildelare förändrat sitt beteende är intressant. Det går tvärtemot den bild som ibland finns; att alternativa legala tjänster skulle ha större betydelse än effektivare lagstiftning, säger Jens Häger. IPRED-effekt april 2009