TV-kanalernas webb-TV-tjänster starkt framåt

3 September 2009

Webb-TV-konsumtionen har mer än fördubblats det senaste året. Mediavisions Webb-TV-Tracking visar att 3,8 miljoner 15-74-åringar tittat på webb-TV i Q2 2009, vilket kan jämföras med 1,7 miljoner i Q2 2008. Att TV-kanalerna i Sverige gör allt fler TV-program tillgängliga via webben lockar nya och fler tittare. Den snabba ökningen visar att många uppskattar att kunna välja innehåll och tidpunkt själva, en utveckling vi ännu bara sett början av i Sverige. Mediavision mäter medveten räckvidd vilket betyder att de med tillgång till bredband hemma, får svara på vilka webb-TV-sajter de tittat på. Youtube är sedan länge störst i Sverige, men SVT har vuxit starkt under 2008-2009. Även TV4, Aftonbladet, Kanal 5 och TV3 rör sig kraftigt framåt under perioden. Ett allt större utbud och mer konsumentvänliga tjänster ligger bakom framgången. Även Ipred-lagen kan ha påverkat utvecklingen. När lagstiftningen sätter gränser för nedladdningen söker sig fler till webb-TV. TV-program, serier och långfilmer, som länge var mycket vanliga kategorier för nedladdning ökar nu kraftigt i popularitet för webb-TV, särskilt bland de yngre. – Webb-TV blir alltmer ”vanlig” TV. Vi ser tydligt att intresset ökar för att titta på TV när man vill, friare från kanalernas tablåer. Utvecklingen har varit stark under våren och då framförallt drivits av att alltmer traditionellt TV-innehåll erbjuds i webb-TV. Att internationella storproduktioner nu görs tillgängliga via webb-tjänster kommer att driva utvecklingen ytterligare, säger Marie Nilsson VD på Mediavision. – Det var också tydligt att Michael Jacksons död lockade många till webb-TV. Detta visar tydligt hur även tidningarna på nätet kommer att dra allt större nytta av webb-TV. Pressrelease webbTV 2009 09 03