Betal-TV kompenserar för fallande annonsintäkter

8 September 2009

Svenskarna håller fast vid sina betal-TV-abonnemang. För TV-aktörerna innebär detta välbehövliga intäkter, i synnerhet ett år som 2009, då annonsmarknaden för TV hittills förlorat 360 miljoner kronor jämfört med förra året. Betal-TV trotsar alltså den historiskt svaga konjunkturen och fortsätter att växa även 2009. Hushållen har inte dragit ned på sina betal-TV-abonnemang – tvärtom. Mediavision har lanserat sin årliga analys över den svenska TV-marknaden. Det är en utmanande framtid som branschen går tillmötes. Svenskarna tittar mer på TV än någonsin tidigare, och dessutom på fler sätt än tidigare. Utöver traditionellt TV-tittande ökar tittande på såväl webb-TV som på on demand-tjänster via digital-TV-boxen. Det ökade TV-tittandet sammanfaller med ökad betalningsvilja för TV. För fem år sedan hade 6 av 10 hushåll tillgång till betalkanaler. Idag betalar 9 av 10 för sitt TV-utbud till ett sammantaget värde om drygt 8 miljarder kronor per år. Av dessa tillfaller omkring 3 miljarder kronor TV-kanalerna, vilket kan jämföras med TV-annonsmarknaden som uppgick till nära 5 miljarder kronor 2008. Medan TV-reklamintäkterna prognostiserats minska med mellan 600-700 miljoner kronor under 2009, förväntas betal-TV växa med 300-400 miljoner kronor under både 2009 och 2010. ”- På kort sikt möter TV-kanalerna en fortsatt tuff reklammarknad, vilket ökar betydelsen av mer stabila intäktskällor som betal-TV. säger Jens Häger på Mediavision. ”På lite längre sikt, när konjunkturen vänder, har däremot TV-kanalerna stora möjligheter att öka intäkterna genom TV- och internetannonsering och nya betaltjänster för TV, t ex via webb. Pressrelease 2009 09 08