Webb-TV-tittare också störst konsument av traditionell TV

5 November 2009

Många frågar sig om webb-TV utgör ett hot mot traditionell TV. Mediavision kan visa att denna oro i dagsläget är obefogad. Tvärt om visar en ny analys från Mediavision att de som tittar ofta på webb-TV faktiskt lägger mer pengar på sitt TV-utbud än övriga – oavsett åldersgrupp. Webb-TV-tittandet utvecklas och blir mer och mer utbrett. Men någon negativ effekt på vanligt TV-tittande har ännu inte noterats. Att följa de tablålagda programmen, eller de traditionella TV-kanalerna, lockar också. Under 2009 har flera rekord för TV-tittandet kunnat noteras och ökningen är särskilt stark bland unga. Samtidigt lägger kanalerna ut en allt större del av sitt innehåll gratis i sina s k ”play”-tjänster. Tittarna kan därmed utan kostnad ta del av många TV-program som de annars skulle behöva ett betal-TV-abonnemang för att se. Men inte heller någon negativ effekt på betal-TV-marknaden kan ses, snarare tvärtom. De som tittar på webb-TV ofta (dagligen/flera gånger per vecka) uppger nämligen att de betalar mer för sitt TV-utbud än övriga. Skillnaden är störst bland unga. ·          20–34-åriga webb-TV-tittare betalar i genomsnitt över 25 procent mer i månaden för betal-TV än genomsnittet i åldersgruppen. ·          Webb-TV-tittare som är äldre än 34 år betalar nära 15 procent mer för betal-TV än genomsnittet. En slutsats i dagsläget är att webb-TV inte på ett negativt sätt påverkar traditionell TV. Det tycks istället som att de med ett verkligt stort intresse för TV väljer att titta mycket på både webb-TV och traditionell TV. Därför är denna grupps utgifter för TV högre än genomsnittets. Pressrelease 2009 11 05