Över 500 000 uppger att de har en Iphone

18 March 2010

Under det senaste året har vi i Sverige fått upp ögonen för avancerade mobiltelefoner. Iphones och flera andra telefoner med möjlighet till bland annat TV-konsumtion eller surfande har snabbt kommit att locka många konsumenter och i synnerhet yngre män. Nära 9 procent, eller drygt en halv miljon 15-74-åringar, uppger idag att de har en Iphone. Allra mest utbredd är Iphone bland yngre vuxna, i åldrarna 25-34 år. Det är också tydligt ett storstadsfenomen. Idag är det 17 procent av storstadsmännen 25-34 år som skaffat en Iphone. Anskaffningsplanerna för Iphones är starka och konsumenternas egna inköpsplaner indikerar fortsatt hög tillväxttakt under kommande 12 månader. – Utbredningen av s k smarta telefoner, med tryckskärm och med möjlighet till surf och mediekonsumtion, gör att en helt ny marknad nu växer fram. Vi ser tydligt att dagens smartphone-konsumenter är betydligt mer aktiva i sin mobiltelefon än övriga. De betalar också avsevärt mer för sitt mobila användande jämfört med andra grupper vilket gör att det nu öppnas nya kommersiella möjligheter, säger Marie Nilsson, VD på Mediavision. Mediavision följer utvecklingen av den framväxande mobila mediemarknaden löpande. Pressrelease Iphone mars 2010