Q1: Rekord för webb-TV, 4,4 miljoner tittare

29 April 2010

Ett allt större utbud av webb-TV, såsom sändningarna från vinter-OS eller TV-serier, driver tittandet på webb-TV till nya nivåer. Aldrig förr har så många valt att se på TV-innehåll via internet, mobil-telefonen eller via olika typer av tjänster som betal-TV-operatörerna erbjuder. Under det nyss avslutade första kvartalet tittade hela 65 procent (15-74 år) på TV via nya plattformar, d v s antingen via internet, mobilen eller via någon video-on-demand-tjänst i digital-TV-boxen. På kort tid har nya TV-plattformar vuxit och ökningen under Q1 förstärktes bland annat av vinter-OS. Webb-TV är det vanligaste sättet för den som inte vill följa TV-tablån. Hela 4,4 miljoner valde att titta på TV eller rörliga bilder på detta sätt under inledningen av 2010. Men trots att webb-TV vuxit så snabbt, syns ännu inga tecken på inbromsning. Framförallt är det nu lite äldre tittare som upptäcker fördelarna och hittar nya sätt att se på TV. De stora kanalernas s k playtjänster som allt oftare görs tillgängliga direkt via digital-TV-boxen innebär också att antalet som tittar via nya plattformar växer. – Inledningen på 2010 blev ett händelserikt TV-kvartal. Stora TV-evenemang driver skiftet ytterligare och vi börjar nu kunna ana konturerna på ett nytt TV-landskap som växer fram. Det blir allt tydligare att TV konsumeras från flera källor än någonsin tidigare säger Marie Nilsson VD på Mediavision. Den stora utmaningen för branschen, inte bara i Sverige utan också utomlands, är att få nya och fungerande affärsmodeller på plats. Traditionell TV-reklam kommer sannolikt att utmanas i detta.