Iphone – Fortsatt framgång i Sverige

14 September 2010

Under det senaste året har försäljningen av avancerade mobiltelefoner varit mycket stark. Apples Iphone och flera andra s k smarta mobiler som möjliggör mediekonsumtion och avancerade internettjänster har snabbt blivit populära. Mediavisions undersökning av svensk telemarknad visar att nära 700 000 personer i Sverige har en Iphone. Dessutom framkommer att det är många som planerar att skaffa en Iphone under kommande 12 månader, vilket pekar på fortsatta framgångar. I den undersökning som Mediavision genomför framkommer även att Iphoneinnehavare betalar betydligt mer per månad för sin mobiltelefoni än övriga. I genomsnitt betalar Iphoneinnehavare 390 kr per månad inklusive moms, vilket ska ställas mot de 230 kronor som övriga mobilkunder betalar. Iphonekundernas utgifter uppgår därmed till ca 3 miljarder kronor, vilket inkluderar avgifter för samtal och mobila tjänster. – Iphone är mycket attraktiv på marknaden och även Iphone 4 har tagits väl emot i Sverige, trots vissa leveransproblem, säger Marie Nilsson, VD på Mediavision. Många konsumenter visar hög betalningsvilja både för telefonerna och för de nya tjänsterna. Konkurrensen när det gäller avancerade mobiler kommer att förstärkas framöver. Lansering av billigare modeller lär bidra till att detta segment växer snabbt, enligt Mediavision. Mediavision följer utvecklingen av den framväxande mobila mediemarknaden löpande. Mediavision – Pressrelease Iphone 20100914