Mobil-tv fördubblat på ett år

28 October 2010

Närmare 900 000 personer tittade på mobil-TV någon gång under tredje kvartalet. Detta innebär att antalet mobil-TV-tittare mer än fördubblats på ett år. Den snabba utvecklingen drivs framförallt av att allt fler skaffar smarta mobiler som kan visa TV-kanalernas playtjänster och Youtube bland annat. Mediavisions analys av det nyss avslutade tredje kvartalet 2010 visar att 13 procent av svenskarna nu tittar på mobil-TV. Detta är en kraftfull ökning och mer än dubbelt så högt som för ett år sedan och en tredubbling jämfört med Q3 2008. Youtube är den klart största mobil-TV-tjänsten, 2 av 3 mobil-TV-tittare säger sig ha tittat på Youtube under tredje kvartalet. Den kraftiga ökningen går hand i hand med ett ökat innehav av s k smarta mobiler. Idag skattas detta innehav till 25 procent, vilket innebär att 1,8 miljoner idag har en smart telefon. – Ett än större innehav av smarta telefoner kommer att fortsätta driva på mobil-TV-tittandet säger Marie Nilsson, VD på Mediavision. Mobil-TV är också en tjänst som starkt ökar trafikmängden i näten. För operatörerna blir det en allt större utmaning att balansera kundernas önskemål om s k flat-rate mot en potentiell explosion i kapacitetsutnyttjande Pressrelease mobil-TV Q3 Mediavison 101028