Smarta telefoner förändrar mediekonsumtionen

18 November 2010

Under det senaste året har försäljningen av avancerade mobiltelefoner varit stark. Iphones och flera andra telefoner med möjlighet till mediekonsumtion och surfande har snabbt kommit att locka många konsumenter. Drygt 25% av svenskarna 15-74-år uppger i oktober att de har en smart phone* – vilket betyder att 1,8 miljoner personer nu har en avancerad mobiltelefon. Vanligaste smartphone är Iphone och därefter Android. Den som har en smart mobil har i hög grad använt sig av s k appar och det stora tjänsteutbudet som erbjuds. 90% av dem med smart mobil har använt fler tjänster än samtal och sms. De mest populära tjänsterna är att surfa, spela spel och läsa e-post. Men starkast tillväxt noteras för mobil-TV. – På rekordtid har ett nytt mobilbeteende vuxit fram. Att läsa, spela spel, titta på TV och söka information via sin smartphone har snabbt etablerats. Det här skapar möjligheter för både mediebolag och annonsörer, säger Marie Nilsson, VD på Mediavision . Konsumentens mobila medievanor innebär att vi ser framväxten av nya intäktsströmmar. I hög grad accepterar vi att betala för tjänster som vi tycker är värdefulla. Mediavision följer utvecklingen av den framväxande mobila mediemarknaden löpande. *Smart phone definieras som mobil med någon av följande egenskaper: pekskärm, tangentbord, operativsystemen iOS, Android, Windows Mobile eller Blackberry OS Pressrelease smartphone nov 2010