Mediavision: Stort intresse för Ipad bland svenskarna

29 November 2010

I april i år lanserade Apple sin surfplatta Ipad. Den har redan sålts i över 7,5 miljoner exemplar i världen och när den nu lanseras i Sverige är intresset från konsumenterna stort. Mediavision uppskattar att det inför den imorgon väntade lanseringen finns ca 60 000 Ipads i Sverige. Den stora uppmärksamheten från media har bidragit till intresset för produkten och redan nu uppger 210 000 hushåll att de planerar att skaffa en Ipad inom ett år. Om planerna realiseras skulle 270 000 Ipads finnas i Sverige inom 12 månader. Detta kan jämföras med Iphone i Sverige, som det tog närmare 16 månader efter lansering för att nå samma nivå, enligt Mediavisions uppskattningar. Framför allt är det unga män som planerar att köpa en Ipad och särkilt de som redan har en Iphone. Gruppen som vill ha en Ipad har ett avancerat tjänstebeteende såväl via dator som mobil. – 270 000 Ipad-innehavare inom kommande 12 månader är en ansenlig summa, men detta ska sättas i proportion till att smartphone-penetrationen samtidigt kommer stiga till närmare 2,3 miljoner individer i Sverige, säger Marie Nilsson, VD på Mediavision. Mediavision följer utvecklingen av den framväxande mobila mediemarknaden löpande. Pressrelease Ipad nov 2010