Mobil-TV – 2010 års verkliga skräll

28 January 2011

2010 års mediehändelse var inte lanseringen av vare sig surfplattan, 3D eller internetuppkopplade TV-skärmar. En betydligt mindre skärm, mobiltelefonen, stod för den största bedriften förra året. Mediavision har sett hur TV-tittande i mobilen blivit till en etablerad vana för nära 1 miljon svenskar under 2010. Fortsatt stark efterfrågan på avancerade mobiltelefoner och kraftigt växande TV-utbud i mobilen driver denna utveckling också 2011. I Sverige har idag ca 2 miljoner en sk smartphone. Efterfrågan på smarta telefoner, både Iphones och andra, är fortsatt mycket stor. Detta gör att Mediavision kan förutspå ökad efterfrågan på TV-innehåll i mobilen också under 2011. Under fjärde kvartalet 2010 uppgick räckvidden för mobil-TV till närmare 1 miljon (15-74-åringar), vilket innebär mer än en fördubbling på ett år. Men även tittandet per vecka är högt; nära en halv miljon tittar på TV i mobilen en genomsnittlig vecka. Mest flitiga mobil-TV-tittare är de unga och i synnerhet de med Iphone. -Mobilen har seglat upp som en verklig vinnare bland de nya medieplattformarna säger Marie Nilsson, VD på Mediavision. Att kunna titta var man vill, när man vill har länge varit ett önskemål från många människor. Tack vare mobil-TV har det blivit möjligt, dessutom på rekordtid. Så sent som för två år sedan var mobil-TV i stort sett obefintligt. Nu ser vi hur både TV-program, nyhetsinslag och Youtube-klipp lockar stora skaror varje dag. Pressrelease mobil-TV januari 2011