Ipad-användare flitiga mediekonsumenter

2 March 2011

Apple lanserade onsdagen den 2 mars 2011 den nya versionen av sin Ipad och det svenska intresset för surfplattor är fortsatt högt. Tidningar, webb-TV, tidsskrifter och böcker är populära produkter i surfplattan. Hittills märks en hög betalningsvilja för appar bland Ipad-innehavare. Trots tröga starter för bland annat tidningsappar tyder utvecklingen på en stor framtida marknadspotential. Mediavisions senaste analys av Ipad-innehavare i Sverige visar att drygt 75 procent uppger att de har laddat ned en app och knappt 30 procent anger att de har köpt en app under den senaste månaden. Genomsnittskostnaden för en app bland de 100 mest populära Ipad-apparna är idag ca 30 kr. Utifrån antalet appar som en användare uppger att de köper per månad innebär det att marknaden för Ipad-appar i nuläget är värd drygt 60 MSEK per år. -Vi ser att priskänsligheten är lägre i Ipad än i smartphones. Tillsammans med den höga tillväxten i antal Ipads gör det att storleken på app-marknaden växer mycket snabbt. De digitala intäkterna har ofta begränsats till annonslösningar men detta indikerar att surfplatteägarna är villiga att betala för innehåll. Mediehusens framtida utmaning består i att konkurrera med hundratusentals andra program snarare än en handfull andra tidningar, TV-kanaler eller förlag, säger Ingrid Salomonsson på Mediavision. Pressrelease Ipad mars 2011