Allt mer TV via nya plattformar

22 June 2011

Under de senaste tolv månaderna har traditionellt tablå-TV-tittande minskat. Samtidigt använder sig allt fler av nya tjänster för att ta del av TV-innehåll när de själva vill. I april-maj var det i genomsnitt 1,1 miljon 15-74-åringar per dag som tittade på rörlig bild via nya plattformar. Framförallt är det TV-tittande i mobilen som växer, med mer än en fördubbling jämfört april-maj 2010. Det är fortfarande stora skillnader mellan olika grupper när det gäller användandet av nya TV-tjänster. Bland män 15-34 år tittar nära 30 procent på webb- eller mobil-TV en genomsnittlig dag. Här syns också en tydlig minskning i traditionellt TV-tittande. I den bredare och större gruppen, 15-74 år, är daglig räckvidd för webb- och mobil-TV ungefär hälften, eller 15 procent. – Vår analys är att människors önskan att själva bestämma över sitt TV-tittande kommer att fortsätta växa, säger Marie Nilsson, VD för Mediavision. Än så länge märks det framförallt bland yngre killar, där mobilt tittande vuxit kraftigt, också på bekostnad av tittande via dataskärmen som nu minskar i denna grupp. På sikt lär vi se liknande mönster också i bredare grupper. Pressrelease TV via nya plattformar juni 2011