Ännu lågt konsumentintresse för 4G

19 August 2011

Under 2011 har flera operatörer lagt stora resurser på att kommunicera lanseringen av 4G. Men konsumenternas intresse är än så länge ganska ljummet. Enligt Mediavisions analys beror detta på att konsumenterna ännu inte förstått nyttan av 4G och inte heller uppfattar tjänsten som tillräckligt tekniskt tillförlitlig. De svenska mobiloperatörerna har en efter en lanserat mobila bredbandsabonnemang via 4G (LTE)* och utbyggnaden av näten ges hög prioritet. Telia lanserade redan i december 2009, medan Telenor och Tele2 kom igång ett år senare. Tre planerar utrullning under hösten 2011. Konsumenternas anskaffningsplaner visar dock ett svalt intresse för tjänsten så här långt. Endast 6 procent av 15-74 åringarna i Sverige vill skaffa 4G-abonnemang under det kommande året. – Vi ser att intresset för 4G ännu inte tagit fart och det beror på att nyttan som kunden får av 4G inte är tillräckligt tydlig. Mediavision bedömer att 4G kommer att behöva stöttas av innehållstjänster för att försäljningen ska ta fart. När konsumenterna i ökande grad vill titta på rörlig bild och använda andra datatunga tjänster i sina mobiler och surfplattor blir det ett helt annat läge. Som det ser ut idag tycks de allra flesta ganska nöjda med sina mobila bredband i 3G-näten, säger Jens Häger. Mediavision bedömer att t o m halvårsskiftet 2011 har färre än 10 000 personer skaffat 4G i Sverige. Intresset är inte oväntat störst bland unga män, med stort teknikintresse. Övriga konsumentgrupper är i sin tur mycket försiktiga och uttrycker stor osäkerhet kring nyttan med tjänsten. Mediavision följer utvecklingen av den framväxande mobila konsumentmarknaden löpande. *4G/LTE. LTE, Long Term Evolution betecknas som fjärde generationens mobila kommunikationsnät. Pressrelease 4G aug2011