Ökande konkurrens för SMS

2 September 2011

Redan 2010 minskade operatörernas SMS-intäkter jämfört med föregående år. När allt fler skaffar smarta mobiler ändras mobilvanorna och Mediavision bedömer att SMS-tappet förstärks 2011. Operatörernas intäktsbortfall från SMS vägs dock upp av konsumentens ökade kostnader för mobila datapaket. På sikt kan konsumentens intresse för internettjänster leda till större intäktsbortfall i operatörsledet. Meddelandetjänster som bygger på mobilens datauppkoppling har snabbt blivit populära bland dem med smart telefon. Applikationer som Whatsapp, chatt- och mailtjänster växer stadigt. Fördelen för konsumenten är att tjänsten inte kostar något extra. När allt fler skaffar smarta telefoner ökar nyttan – i takt med att allt fler användare kan nås via de nya tjänsterna. Nära var tredje smartphone-innehavare använder någon tjänst som ersätter SMS. Detta är ett skäl till att operatörernas SMS-intäkter nu minskar. Fortsatt tillväxt för nya meddelandetjänster kommer att pressa priserna för SMS ytterligare. Mediavisions bedömning är att SMS-intäkterna minskar 7-9% under 2011. Intäktsbortfallet kommer dock kompenseras genom kraftigt växande intäkter från mobila datapaket. – Även om intäktsbortfallet från SMS med råge kompenseras av ökade datatrafikintäkter, speglar det här ett nytt beteende hos mobilkunderna. Konsumenten tycks allt mer intressera sig för tjänster som erbjuds via öppet internet, snarare än via operatören. En liknande utveckling på samtalssidan skulle utgöra ett stort hot mot de traditionella telekomoperatörerna, säger Ingrid Salomonsson, analytiker på Mediavision. Pressrelease sms sept2011