Allt fler använder alternativa tjänster för röstsamtal i mobilen

9 March 2012

Ökad användning av nya telefontjänster i mobilen är redan idag ett hot mot operatörernas intäkter från SMS och röstsamtal. I takt med ökad smartphone-penetration och förändrat mobilbeteende bedömer Mediavision att förflyttningen från mobilsamtal/SMS till webbaserade tjänster i mobilen kommer förstärkas under 2012. Alternativen för kommunikation i mobiltelefonen blir allt fler. Nya tjänster som nyttjar telefonens datauppkoppling blir till ett växande hot mot operatörernas intäkter från både SMS- och rösttrafik. Populära telefon-appar som Skype och Viber har länge legat påprogrambutikernas topplistor. Var fjärde smartphone-innehavare använde någon sådan webbaserad tjänst för att ersätta traditionella röstsamtal under fjolårets sista kvartal. Ett tecken på att operatörerna tar utvecklingen på allvar är planerna på att ta betalt för ip-telefoni i mobilen. Med ökat nyttjande av webbaserade tjänster i mobilen ökar också datatrafiken, vilket gör att flatrate-modellen för data i mobilnäten blir en allt mindre attraktiv prismodell för operatörerna. – Operatörerna måste hitta nya sätt att försvara sina intäkter när allt fler konsumenter använder internet-tjänster i mobilen för att ringa och skicka meddelanden. Detta väcker dock åter frågan om det ibland kan vara berättigat att operatörer begränsar tillgången till enskilda internettjänster, säger Ingrid Salomonsson, medieanalytiker på Mediavision. Mediavision följer utvecklingen av den framväxande mobila konsumentmarknaden löpande. Pressrelease mobil voip mars 2012