Rekordhögt webb-TV-tittande driver betaltjänster

25 May 2012

Närmare 200 000 hushåll har idag någon form av abonnemangstjänst för webb-TV. Lokala aktörer som Viaplay, TV4 Play Premium och Voddler är störst men även internationella tjänster lockar svenska hushåll visar Mediavisions nyligen genomförda analys.

Det är ett utbrett webb-TV-tittande som banat väg för betaltjänsterna. Under inledningen av 2012 var det i snitt 60 procent som tittade på webb-TV en genomsnittlig månad. Detta är ett nytt rekord, och ett tecken på den snabba förändring som just nu äger rum. Tittandet sprider sig till alltfler skärmar – från surfplattor till uppkopplade TV-apparater. Men det är tittandet via mobilen som driver allra mest just nu. Tack vare de smarta telefonerna har förutsättningarna för TV-tjänster på nya sätt drastiskt förbättrats.

– Vi ser idag att de flesta konsumenter använder webb-TV som komplement till redan befintligt betal-TV-abonnemang, vilket är glädjande för TV-aktörerna i olika led. Framöver kan vi förvänta oss ett flertal kommersiellt drivna onlinebaserade TV-tjänster från såväl gamla som nya företag. Till exempel spekuleras att den amerikanska film- och TV-tjänsten Netflix lanseras i Norden i slutet av året. På sin hemmamarknad har bolagets streamingtjänst blivit mycket populär, med en kundbas på ca 20 procent av hushållen, säger Marie Nilsson, VD på Mediavision.

Ännu är omsättningen i Sverige inom denna del av TV-industrin begränsad, men tjänster som lyckas kombinera innehåll och användarvänlighet skulle kunna driva på förändringstakten. Det är redan tydligt att majoriteten i Sverige är väl förberedd för nästa steg i TV-utvecklingen.

Mediavision följer löpande TV-industrins utveckling.

Se bifogad fil