Samsung-telefoner alltmer populära, men Iphone-kunder trogna

12 September 2012

Halva svenska befolkningen15-74 år har idag en smartphone. Apples lansering av Iphone 5 väntas bidra till fortsatt kraftigt tillväxt. Hög lojalitet bland Iphone-innehavarna pekar på goda förutsättningar för fortsatt försäljning, trots att Samsung ökar kraftigt i popularitet. Idag har 50% av svenskarna mellan 15-74 år en smart telefon. Apples position på denna marknad är mycket stark. Även bland dem som inte har en Iphone svarar många att de skulle välja just Apple om de köpte ny telefon idag. Men Samsung växer fort när det gäller konsumenternas preferenser och nästan lika många svarar idag att de skulle välja detta märke. Under det gångna året har framförallt Sony, Nokia och HTC minskat i popularitet. – Apple har en väldigt trogen målgrupp. 80% av dem som har en Iphone skulle köpa en Iphone igen. Det är en mycket hög lojalitet, vilket är en stor utmaning för t ex Nokia eller andra som försöker ta sig in på denna marknad med nya modeller. Apple däremot kan räkna med att många av de befintliga kunderna kommer att köpa Iphone 5 när deras abonnemang löper ut, säger Ingrid Salomonsson, analytiker på Mediavision. Pressrelease sept 2012