Svensk TV-marknad: 21 miljarder SEK 2013, trots lågkonjunktur

28 January 2013

Hushållen betalar mer än någonsin för TV, annonsörerna spenderar mer än någonsin på TV-kampanjer och internet-TV håller på att ta ordentlig fart. I Mediavision prognos för TV-marknaden som presenteras idag förväntas betal-TV, TV-annonsering, och public service tillsammans nå 21 miljarder kronor under 2013. Ett styrkebesked och nytt all-time-high trots svag tittarutveckling och europeisk skuldkris. TV-marknaden i Sverige, liksom på många andra håll, befinner sig i en omvälvande fas. Samtidigt som den traditionella TV-marknaden fortsätter att växa, om än i beskedligare takt än tidigare, har många nu upptäckt de nya internettjänsterna med Netflix, HBO Nordic och Filmnet som några av de senaste tillskotten. Dessa har tillsammans redan gjort ett tydligt avtryck på både intäkter och användande och under 2013 väntas den internetbaserade TV-marknaden att omsätta ca 800 MSEK i betal- och annonsintäkter. Trots den starka tillväxten är detta endast knappt 4 procent av den totala TV-marknadens värde. – Den svenska TV-marknaden kan beskrivas som välmående, trots lågkonjunktur och stora förändringar i konsumentbeteende. Det bådar gått också inför kommande förändringar inom TV-industrin. En av de stora utmaningarna för etablerade aktörer är att bibehålla lönsamheten i verksamheten, samtidigt som bolagen måste fortsätta utveckla nya tjänster i konkurrens med stora internationella aktörer. Det kommer att i hög grad handla om att vara relevant för konsumenterna och erbjuda tjänster som är anpassade efter det nya internetbeteende som vuxit fram, säger Marie Nilsson, VD på Mediavision. Pressrelease Mediavision 20130128