Mobil mediemarknad: Stark tillväxt för mobila enheter mot 2014

10 April 2013

Smarta och mobila skärmar har på kort tid etablerat sig hos majoriteten av svenskarna och tillväxten under kommande år väntas förbli mycket stark. Användandet av media via mobila enheter ökar i takt med utbredningen av mobila skärmar, vilket skapar förutsättningar för ökade digitala intäkter konstaterar Mediavision i sin årliga analys av den mobila mediemarknaden i Sverige. Den mobila revolutionen i svenska hushåll har varit påtaglig under senare år. Vid utgången av 2010 hade en av fyra skaffat en smartphone och Apple hade precis lanserat första versionen av Ipad. Två år senare, 2012 har nära 60% en smartphone och över 20% av hushållen en surfplatta. Under kommande två år väntas den mobila utbredningen fortgå i oförändrad styrka. 2014 väntas över 80% ha tillgång till smartphone och surfplatta förväntas finnas i över hälften av alla hushåll. Förbättrade mobila förutsättningar har haft effekt på medieanvändandet visar Mediavisions marknadsanalys: Mobil-TV har vuxit från en marginalföreteelse till att idag nå 1,5 miljon användare varje månad och Facebook har idag fler användare via mobil än via dator; två tydliga exempel på ökad mobil mediekonsumtion. – Utvecklingen på mobilmarknaden är anmärkningsvärd. Än så länge har de mobila intäkterna varit små, men vi ser tydliga indikationer på mobilitet som viktig drivkraft för delar av medieindustin. Den kraftiga ökningen för digitala musikintäkter genom streaming och tillväxten på mobilannons-marknaden som vuxit med tresiffriga tillväxttal, är bara några exempel, säger Kim Sandström på Mediavision. Diagrambild se bifogad fil Pressrelease Mobilmediemarknad