Svensk streamingmarknad miljardindustri under 2014

6 May 2014

Att titta på TV via s k streaming blir allt populärare i Sverige. Tjänster som erbjuder TV-innehåll via internet växer så det knakar. Dagligen tittar mer än var tredje svensk mellan 15-74 år på TV via internet. Samtidigt fortsätter det traditionella TV-tittandet att minska. Bland unga är skiftet tydligast där snart hälften av allt TV-tittande sker via streaming. Såväl annons- som betaltjänster växer och 20 procent av hushållen har idag minst en betald streamingtjänst. 825 000 hushåll betalade under årets första kvartal för abonnemang av sk streamingtjänster, där hushållen har möjlighet att titta på TV-innehåll, film, sport etc. över internet. Den amerikanska streamingjätten Netflix är klar marknadsledare med cirka 600 000 betalande kunder och väntas fortsätta öka under 2014, baserat på konsumenters inköpsplaner. Samtidigt noteras att det traditionella TV-tittandet minskar. Under 2013 uppgick minskningen till 3% jämfört med 2012 enligt mätinstitutet MMS, vilket innebär den lägsta uppmätta nivån sedan 2007. Under de fyra första månaderna 2014 har tappet ökat: -5% i daglig tittartid jämfört samma period ifjol, trots en positiv tittareffekt i samband med vinter-OS. – Till viss del är tittarminskningen en ren förflyttning, från traditionell TV till online. Det är en övergång som sker gradvis i alla åldrar, men de unga har varit snabbast att omfamna nya tjänster. Samtidigt ser vi att konkurrensen om konsumenternas pengar och kanske framförallt tid ökar också från andra mediekategorier och internetaktiviteter. Att möta den konkurrensen är en stor utmaning för hela TV-marknaden, säger Marie Nilsson, VD Mediavision. Under 2014 fortsätter svensk streamingmarknad att växa på såväl annons- som betalsidan. Streamingens andel av den totala TV-marknaden ökar. 2014 väntas betald streaming i Sverige på årsbasis för första gången omsätta mer än 1 miljard kronor. Mediavision följer löpande utvecklingen av den framväxande streamingmarknaden. Diagrambild se bifogad fil. Pressrelease Svensk streamingmarknad 20140505