Svensk TV-marknad: 21 miljarder kronor 2013 – all tillväxt online

11 June 2014

Svensk TV-marknad gör återigen rekordresultat och svenskarna konsumerar rörlig bild som aldrig förr. Men det gångna året markerar en tydlig vändpunkt för branschen, där traditionell TV för första gången upplever stagnerande intäkter och webb-TV nu ensam agerar tillväxtmotor. Detta visar Mediavisions årliga sammanställning av den svenska TV-marknaden, vilken presenteras i dagarna. TV-tittarnas övergång från traditionell TV till online inleddes försiktigt redan för några år sedan, men tilltog kraftigt i styrka 2013. Detta får konsekvenser även på intäktssidan. Efter flera års obruten tillväxt, med undantag för den globala finanskrisen 2009 som sänkte annonsmarknaden, uppvisar den traditionella TV-marknaden nära nolltillväxt. Detta gäller både annons- och betal-TV-intäkterna. Istället är det webb-TV som visat tillväxt, vilket sammantaget inneburit en total marknadsomsättning på 21 miljarder kronor under 2013 – en ökning på runt 2%. Under 2014 har tittarminskningen för traditionell TV fortsatt och intensifierats. TV-konsumenterna i Sverige visar ett allt större intresse för onlinetjänster som Netflix och Viaplay. Därför finns risk att den traditionella TV-marknaden kommer att backa något i intäkter 2014, medan tillväxten fortsätter online. Denna utveckling kommer att få tydliga konsekvenser för svenska aktörer genom hela värdekedjan, från produktionsbolagen till TV-operatörerna. – Det som varit sant kring TV-marknaden och dess lönsamma affärsmodeller utmanas nu från flera håll, men i grunden handlar allt om förändrade konsumtionsvanor. Intresset för TV totalt sett har aldrig varit större, vilket är positivt för marknadens aktörer. Nu gäller det att hitta nya modeller för att stå sig i konkurrensen och kapitalisera på detta höga intresse, säger Marie Nilsson, VD på Mediavision. Pressrelease svensk TV-marknad 20140610