Trendbrott – Netflix utan tillväxt i Q2

25 August 2014

Den amerikanska streamingbjässen Netflix har vuxit stadigt ända sedan tjänsten lanserades i Sverige för knappt två år sedan. Under årets andra kvartal bröts dock tillväxten och Netflix står kvar på samma nivå som i Q1. Istället har den andra amerikanska jätten HBO fått rejält med vind i seglen. HBO Nordic växer nu snabbast av alla streamingtjänster på den svenska marknaden. Under 2014 har hittills hundra tusen nya hushåll skaffat HBO Nordic. Därmed börjar tjänsten på allvar att utmana Netflix, Viaplay och övriga aktörer på den snabbt växande svenska streamingmarknaden. Än är det dock en bra bit upp till marknadsledande Netflix, med i genomsnitt 640 000 betalande abonnenter i Q2. Streamingmarknaden som helhet uppvisar endast marginell tillväxt det gångna kvartalet, räknat i antal abonnenter. Trots det passerades för första gången milstolpen en miljon abonnerande kunder, motsvarande vart fjärde hushåll i befolkningen. Dessutom ökar dubbelteckningen, dvs hushåll som abonnerar på fler än en streamingtjänst. – Det vi ser är de första tecknen på att marknad och konsumenter börjar mogna. Att tillväxten nu saktat in är delvis en säsongseffekt, svenskarna konsumerar helt enkelt inte lika mycket TV och film under sommarmånaderna. Och till skillnad från vanliga TV-paket kan man tillfälligt säga upp sina streamingabonnemang under semestern om man inte tittar. Men intresset för streamingtjänster är fortfarande högt och marknaden kommer fortsätta växa under hösten – taket är inte på något sätt nått, säger Marie Nilsson, VD Mediavision. Mediavision räknar med att ca en tredjedel av de svenska hushållen abonnerar på streamingtjänster inom de kommande tolv månaderna. Mediavision följer löpande utvecklingen av den framväxande streamingmarknaden. Pressrelease Augusti 2014