Q3: Globala aktörer tar andelar från svenska TV-bolag

28 October 2014

Svenska konsumenters intresse för rörlig bild har aldrig varit större. Ökat tittande via streamingtjänster mer än kompenserar för det minskade linjär-TV-tittandet. Men det som tidigare var en lokal marknad har blivit en global spelplats. När konkurrensen ökar tappar de svenska kanalhusen till utländska aktörer. Rörlig bild över nätet har vuxit explosionsartat de senaste åren. Såväl nya tjänster som alltfler smarta, uppkopplade enheter som smartphones och surfplattor driver på utvecklingen. Onlinetittandet ökar i alla åldrar men som allra mest bland unga. Samtidigt fortsätter det linjära TV-tittandet att minska i snabb takt, hittills i år ned fyra procent. Bland streamingtjänsterna är räckvidden för Youtube överlägset störst, med 1,3 miljoner dagliga tittare under årets tredje kvartal. Även räknat som andel av totalt konsumerade minuter imponerar Youtube med 25 procent av allt webb-TV-tittande. Det är inte långt ifrån vad de lokala TV-aktörerna SVT, TV4, MTG och SBS Discovery åstadkommer tillsammans online. – Youtube har varit etta länge redan och fortsätter växa snabbt i alla åldersgrupper. I termer av räckvidd kommer ingen annan onlinetjänst i närheten. De svenska aktörerna slåss dessutom om tittarna med andra amerikanska aktörer som Netflix och HBO Nordic. Trots att även de svenska kanalhusen haft tillväxt online så har de totalt sett tappat tittare under det senaste året. Konkurrensen är helt enkelt mycket tuffare nu, säger Marie Nilsson, VD Mediavision. Av de svenska kanalhusen är det SVT som har lyckats bäst online. Sammantaget sker motsvarande 13 procent av webb-TV-tittandet på någon av SVT:s tjänster. Detta ska dock ställas mot linjär-TV där SVT:s kanaler står för mer än 30 procent av allt tittande. Mediavision följer löpande utvecklingen av den svenska TV- och streamingmarknaden.