Hushållen betalar allt mer för streamingtjänster via internet

19 December 2014

Den svenska marknaden för webb-TV-abonnemang har vuxit stadigt allt sedan den amerikanska streamingjätten Netflix lanserade i Sverige i slutet av 2012. Samtidigt ökar också hushållens utgifter för TV och film via internet. Ifjol lade svenska hushåll i snitt 7% av sina utgifter för TV och film på webb-TV-abonnemang. Hösten 2014 hade den andelen fördubblats. Än så länge står traditionella betal-TV-paket för en klar majoritet av svenskarnas utgifter för rörlig bild, men under 2015 väntas klyftan minska ytterligare. Orsakerna till utgiftsökningen online är flera. För det första har fler hushåll webb-TV-abonnemang idag jämfört med ifjol. Mer än vart fjärde svenskt hushåll har idag abonnemang till minst en streamingtjänst, vilket är en rejäl ökning mot fjolåret. För det andra är en högre andel av webb-TV-abonnemangen betalda idag, bland annat som en följd av att kampanjerbjudanden övergått till betalda abonnemang. Slutligen betalar hushållen allt mer för sina webb-TV-abonnemang. Dels för att allt fler skaffar abonnemang till flera olika tjänster, men också för att priserna höjts. Största aktören Netflix höjde exempelvis priset från 79 kr per månad till 89 kr i våras, liksom marknadstvåan Viaplay gjort för sitt baspaket. – Utgifterna för webb-TV ökar kraftigt, både i kronor och som andel av hushållens totala budget för film och TV. Men vi ser också en tillväxt av de totala utgifterna för rörlig bild, så det är inget nollsummespel. Konsumenternas intresse är helt enkelt på topp och många skaffar webb-TV-abonnemang som ett komplement till betal-TV, bio och andra betalformer, snarare än som ersättare. Vi får se hur länge den utvecklingen håller i sig, säger Marie Nilsson, VD Mediavision. Pressrelease december 2014 SV