Internationella jättar dominerar den nordiska OTT-marknaden

2 June 2015

Mediavision har för femte året i rad gjort en djupanalys av den nordiska OTT-marknaden. Slutsatsen är att marknaden är inne i en snabb förändringsfas. I genomsnitt tittar en tredjedel av nordens befolkning på online-video per dag – en årlig tillväxt på 30%. Flest tittare vänder sig till internationella jättar som Youtube, Facebook och Netflix. Sett till intäkter genererar SVOD mycket högre marknadsvärde än AVOD och TVOD. Nordiska medieföretag har historiskt sett varit ledande i utvecklingen av den snabbrörliga streamingmarknaden. Under de senaste åren har deras marknadsposition dock försvagats i samtliga nordiska länder. Istället har Youtube stärkt sin position, varvid tjänsten i dagsläget är den ledande OTT-tjänsten i termer av räckvidd, med SVOD-tjänsten Netflix på en stark andra plats. Tillsammans står de för den största delen av online-tittandet i Norden. Bortsett från dessa två har lokala public-service-aktörer en stark position; topp 3 bland OTT-tjänster inom alla länder. – Den nya och växande digitala TV-marknaden sätter press på de etablerade företagen. Globala amerikanska medieföretag är väldigt starka vad det gäller både SVOD och AVOD. Efterfrågan av lokalt utbud är stort, men alla nordiska länder är begränsade i storlek. Det gör att utbudet blir mycket dyrare för lokala aktörer som producerar till en liten publik. Det är en annan strategi för en nationell aktör jämfört med en global aktör, som besitter betydande skalfördelar, säger Marie Nilsson, VD på Mediavision. Just nu ser vi en stor variation av strategier, där lokala aktörer testar olika vägar för att bli hållbara OTT-leverantörer. Vad vi redan har sett är att konsumenten är den ultimata domaren. Mediavision följer löpande utvecklingen av streamingmarknaden.